Teenused

Kaeve-ja planeerimistööd

- Vee-ja kanalisatisoonitrasside ehitus 
- Imbväljakute ehitus
- Drenaaži kaevamine
- Pinnase täitmine, täitematerjali vedu ja pinnase tihendamine
- Vundamendiaukude kaevamine
- Kaabliliinide rajamine
- Haljastustööd

Veoteenus kastiautoga

Lumestõrje

Üldehitustööd

Erinevad koristustööd

Teedeparandus

Fekaalivedu

Tänavakivide paigaldus

- kiviparketi ja äärekivide paigaldus
- platside ja teede ehitus