Tehtud tööd

Tänavakivide paigaldus Märjal

   

Kopp-laaduri planeerimistööd eraaias

                                                        

Elva linna skatepargi külgede kindlustamine munakivisillutisega

Soojatrassi ehitus Varal

 

 

                                                                         

 

 

 

 

Võrkaia paigaldus era-aias Tartus

 

 

 

Soojatrassi ehitus Kallastel